1800-talets Göteborg

Auktion å hästar

”Å frivillig auktion, som Onsdagen den 12 nästa April kl. 1 på dagen förrättas i Gårda, qvarteret Dämmet, n:r 7 & 8 (invid Göteborg) låter Gö­teborgs Hyrverksaktiebolag försälja 15 st. goda arbetshästar.

Vederhäftige köpare erhålla 3 månaders betalningsanstånd. Okände böra medhafva bevis om sin vederhäftighet eller betala kontant.

Magnered den 18 Mars 1899.

Carl Ring” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 mars 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hyrverksbolaget, 1901.