”Trädgårdsföreningen inledde vårsaisonen i torsdags afton med konsert af dir. Sevesos italienska kapell, som gjorde en god början med sitt väl valda program och sitt klanderfria samspel. Att det var mycket folk, som med sin närvaro hedrade invigningsdagen, faller af sig sjelt.

Påskdagen gifves “matinée religiensekl. half 3—4 och annandagen “matinée populaire“ samma tid.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 april 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Tradgårdsfören, Restauration år 1890.