”En great attraction har Hotel Eggers förskaffat sig för sina afton­konserter. Signor Gaëtano Fusella, den lille italienske maestro di violino, kom­mer nemligen från och med i dag att alternera med kapellet med några af sina populäraste nummer, hvarje afton under en kort tid.

Bäst att abonnera i god tid på de bättre platserna!” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 april 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hotel Eggers ca år 1915.