1800-talets Göteborg

Tillgrepp och bettlande

”För tillgrepp af klädespersedlar förra månaden här i Göteborg har 19-åriga Alma Karolina Börjesson från Karlbergs mosse i Örgryte blifvit anhållen.

Inför poliskammaren i dag på e. m. er¬kände hon att hon i år bettlat här i staden, hvarvid hon ur en olåst garderob i huset n:o 3 Vestergatan tillgripit några fruntimmersklädes persedlar samt å en balkong till huset n:o 2 Södra Vägen ett par byxor. De förra ha värderats till 13 och de senare till 5 kronor. Af det stulna hade hon pantsatt det mesta.

Hon hade sistl. augusti intagits å Örgryte fattiggård och där vårdats, emedan hon varit “sjuk i hufvudet“, samt blef såsom frisk utskrifven därifrån sistl. januari.

“Uppträder ni vidare här i staden bettlande och stjälande, blir ni häktad“, sade polismästaren varnande. “Men ni skall nu få vistas på fri fot, och målet remitteras till rådhusrätten, dit ni får kallelse“. (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 april 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Utsikt från Västergatan mot Haga Kyrkogata 11 år 1897.