”Angående häststölden i för­går från hr A. von Reís hölls i dag på e. m. förhör inför poliskammaren. Arbetaren Karl Aug. Johanson Lundén, boende nr 4 Kungs­höjd i Örgryte, erkände efter åtskilliga slingringar att han varit ”yr i hufvudet af fylla”, då han å torget satt sig upp i åkdonet för att fara ut och roa sig. Det hade ej varit hans afsikt att begå någon stöld. Han gjorde en tur till sina föräldrar i Sätila, reste sedan åter hit och återlemnade skjutsen till egaren, hvars namn var anbrakt å åkdonet.

Egaren har värderat hästen till 400 kro­nor, åkdonet till 80 och seltygen till 20 kr. Hästen återkom i mycket utmattadt tillstånd med två stora kulor i bogen och badande i svett. Djurplågeri i svåraste grad hade helt visst utöfvats.

Lundin förnekade detta.

Målet remitterades till rådhusrätten, och Lundin (förut straflad for snatteri) fick tills­vidare vistas på fri fot, då han har fast bostad samt är anstäld å Arendals färgeri.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 april 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: En trafikbild från igår” till artikel ”Den nya Hisingsbron. Livligt trafikerad första dagen., i G.T. 1915 3/11.