”Illustreradt sportmagasin är en göteborgspublikation, som under redaktion af hrr Carl Sandberg och O. H. Backman i dagarna utsändt sitt första häfte.

Innehållet i det rikt illustrerade och fint utstyrda numret är både rikhaltigt och omvexlande och torde intressera sportens vänner och utöfvare. Af tex­ten märkas uppsatser om “Kroppsöfningarnas betyddse för helsan, om C. E. Oden, ”Rodd“, ”Qvinnaos fysiska ut­veckling i förhållande till en ändamåls­enlig dräkt“, drag ur Eugén Sandows lif m. m.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 maj 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Häcklöpning från Mästerskapstäflan d. 31 Aug 1913, på Heden. (enligt Carlottas uppgift). Enligt Roger Andersson visar bilden snarare Walhalla IP.