”Omkring 400 beväringsmän afreste härifrån i morse med militärtåg till Axvall.

Fjorton befäringar hade af en eller annan anledning fördröjt sig, så att tå­get vid deras ankomst till stationen re­dan var afblåst. De opåpasslige affördes till Axvall i dag under polisbevakning under befäl af centralöfverkonstapel Ringqvist.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 maj 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Lok nr. 3 med vagnar på Axvalls järnvägsstation c:a 1920.