”På nyåret 1971 ska NK:s nya varuhus på Östra Hamngatan i Göteborg vara färdigt. Namnbyte från Ferdinand Lundquist till NK sker i samband med invigningen. Modellen av varuhuset som ska omfatta 15 000 kvm säljyta – en utvidgning med 4 000 kvm presenterades på torsdagen. Enligt stadsplanen blir varuhuset fem våningar högt mot Östra Hamngatan ca tre våningar mot smågatorna. Arkader ska i samband med nybyggnaden anläggas längs Drottning- och kyrkogatorna.

Etappvis

Om- och nybyggnaden av det nya NK har skett i etapper. Under senhösten 1968 revs hörnfastigheten Kyrkogatan-Östra Hamngatan där arbetet nu pågår med den första hälften av nybyggandet. Hörnhuset Östra Hamngatan-Drottninggatan som inrymmer den nuvarande huvudentrén ska enligt planerna rivas vintern 1969-70 varefter den sita etappen av utbyggandet kan fullbordas. Nybyggandet kostnadsberäknas till ca 20 miljoner kr.

Byggnadens fasadutformning blir relativt traditionell för att ansluta sig till övrig bebyggelse i kvarteret. Fasaden kläs i grå och brunröd labradorsten.

Glasfasad

Den nya huvudentrén ska förläggas till samma plats som den nuvarande. Skyltfönstren ska dras in för att bredda gångbanan. Hela markplanet förses med en luftig glasfasad.

Varuhuset ska omfatta sex försäljningsvåningar och blir därmed det största i Västsverige. Under entréplan kommer det att finnas olika serviceinrättningar som t ex bank, resebyrå, försäkringsbolag, depechkontor och skötrum för mödrar med barn. Takvåningen mot Östra Hamngatan ska delas mellan en tesalong, skönhetssalong och en utställningslokal som ska hållas öppna under tider då varuhuset normalt har stängt. Nuvarande matmarknaden behålles i sitt ursprungliga skick.” (GHT 28 mars 1969)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur GHT 28 mars 1969.

GHT 28 mars 1969

Referens

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT)