”Göteborgs velocipedklubbs turistfärd i går försiggick efter det förut omnämnda programmet. Utflykten, i hvilken deltogo ett 60-tal damer och herrar, var synnerligen angenäm, tack vare herrligt väder och präktiga anordningar.

Färden gick först med järnväg till Räflanda och därefter på velociped via Hällingsjö till Sätila. Efter att ha besett den vackra sjön Lygnern m. fl. stäl­len gick färden från Fjärås Bräcka till Kongsbacka. Lunch hade intagits på Hällingsjö gästgifvaregård.

Särskilda vagnar hade ställts till klub­bens förfogande för järnvägsresan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 maj 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum, i brist på bilder från Göteborgs velocipedklubb visas här en bild från Uddevallas år 1899.