”Från Karl Johans kyrkans torntak utfördes kl. 7 på morgonen Kristi himmelsfärdsdag sång af en blan­dad kör under ledning af kyrkoherde P. Lundén. Antagligen var detta sista gången som denna gamla vackra sed upprepats, enär tornet under närmaste tiden i sammanhang med kyrkans repa­ration kommer att förändras.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 maj 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Karl Johans kyrka från entrésidan med den gamla lanterinen. Vy från Allmänna Vägen. Omkring år 1890.