”En af de största ångare som besökt Göteborg ligger för närvarande vid Nya kajen. Det är Hamburger-ångaren “Cordoba“, kapten Kröger, som hit-kommit från Kristiania för att intaga omkring 900 tons pappersmassa. Här­ifrån skall ångaren afgå till Hamburg för att intaga full last och därpå fort­sätta till Argentina. Ångaren, som har en lastdryghet af 6,500 tons d. w., inkl. bunkers, är bygd 1895 och utgör ett vackert exempel på de stora oceanångare, hvarmed tyska handelsflottan ökats i så betydlig grad under de senare åren.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 maj 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från New Zealand Ship and Marine Society: