1800-talets Göteborg

Oskick vid fisk-kajen!

”Till vederbörandes beaktande påpekar en ins. ett förut i denna tidning anmärkt oskick, som hvarje torg­dag bedrifves vid fisk-kajen, i det att saltsjöfisk vid ilandbärningen frän båtarne först öfverspolas med kloakvatten som tages i Vallgrafven. När innan ser detta smutsiga vatten och tänker på alla kloak­ledningar som utlöpa däri. för att ej tala om all smuts från gatorna, så kan man häpna öfver att sådant oskick får passera oanmärkt, säger insändaren. Man ser att slaktare tillhållas att hålla sina fordon någorlunda rena vid kött-transport och till och med pliktfällas för osnygghet. Hvarför får då sådant som det nu an­märkta ske med fisk, hvilken är minst lika ömtålig?” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 maj 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fiskkajen omkring år 1902.