”Löfströmska badinrättningen öppnade i går sina portar för för­sta gången i ar. Vattnets temperatur är dock ännu rätt låg, endast omkring 13°, och i går lögade sig därför endast tre djerfva ynglingar. Men sol och som­marluft bringa väl snart upp temperatu­ren till glädje för alla dem, som längta att i de inbjudande bassängerna gunga på böljan blå. Skicklig simlärare kom­mer som vanligt att anställas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 juni 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vykort föreställande Hisingsbron och Löfströmska kallbadinrättningen. Odaterat, troligtvis ca 1900.