1800-talets Göteborg

Våldsdåd på Sahlgrensgatan

”Angåendet våldet å Sahlgrensgatan här om qvällen, hvarvid telefonarbe­taren Axel Vilhelm Rosén, Lilla Gårda, fick ena benet afsparkadt, hölls i går på e. m. förhör inför poliskammaren.

Våldsverkaren hade nu blifvit upptäckt och befanns vara förre smedsarbetaren Karl Gustaf Erikson Randau känd under binamn Tullen och boende nr 26 Vestergatan.

Enligt Randaus och hans kamrat kramhandlaren Bertrand Ceylon Jonsons (boende nr 10 Brunsgatan), Roséns, telefonarbetarnes Axel och Albert Jonsons samt karamellförsäljerskan Elisabet Anderssons berättelser hade ordvexling först uppstått mellan Rosén och Randau, hvarefter den förre utdelat för­sta slaget. Randau hade därpå med händer och fötter bearbetat Rosén som var under­lägsen i styrka. Han har sparkat benet af mig, bär mig på sjukhuset”, ropade Rosén till sina båda kamrater.

Randau förklarade att han möjligen utdelat sparkar men kan ej med säkerhet erinra sig det; antagligen hade benet gått af då Rosén med sitt smalben råkat träffa hans fot.

Enlikt läkareintyg är Roséns skadade ben, hvars båda benpipor äro afbrutna, ännu så svullet, att någon närmare undersökning ej kunnat göras, och torde det dröja två måna­der eller mer, innan det kan afgöras om han får framtida men af skadan.

Målet remitterades till rådhusrätten, och Randau som 8 sistl. april varnades för lösdrifveri fick tills vidare vistas på fri fot.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 juni 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy med Grönskastorget och Basargatan längs Vallgraven från Sahlgrensgatan, ca år 1915.