1800-talets Göteborg

Förbud mot arbetsfordon införs

”Länsstyrelsen har nu fastställt stadsfullmäktiges beslut om förbud mot trafik med arbetsåkdon 5, Kungsportsavenyen och Parkgatan. Dylika åkdon äro hänvisade till Södra Vä­gen och Storgatan.

De personer som från och med nästa vecka köra arbetsåkdon å nämnda aveny och Parkgatan komma att åtalas och bötfällas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 juni 1899) Läs den tidigare notisen om stadsfullmäktiges beslut via denna länk.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Berzeliigatan, del av norra sidan mot öster fr. Södra Vägen.