”Den nya kronan på skansen “Kronan“ lyser nu i all sin glans, sedan den skyddande förklädnaden i går förmiddag borttogs. Den nya prydnaden, som glänser på långt håll, lager sig särskildt ståtlig ut från inloppet till hamnen.

Kronan, som hvilar på fyra “sneglar“ fastade vid en lanternin, som är gjuten af sten och cement samt brädbeklädd och kopparbeslagen, är af förgyld kop­par. Den har en diameter af 4 meter och en höjd af  2 1/2 meter. Korset ofvanför, likaledes af förgyld koppar, är 2 meter högt.

Taket på skansen är omtäckt med järn­plåt.

Arbetet, som är utfördt af Bleck- & plåtslager.bolaget (S. E. Olsson) häretädes, länder firman till all heder.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 juni 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Teckning av Ferdinand Boberg. Göteborg, Skansen Kronan.