”På ”Göteborgs Arkaders” ståtliga byggnad, den nu färdiga delen af det storartade byggnadskomplexet, flaggas i dag, detta med anledning af den första inflyttningen därstädes. Det är den framstående och allom bekanta konfektionsfirman Henr. Ahlberg, som i dag tagit i besittning sin i Arkadern förhyrda eleganta och komfortabla affärslokal.

Flyttningen har pågått sedan i fredags afton, och detta nya “damernas paradis“ är i dag öppnadt. I storslagenhet och elegans torde det åtminstone i de nordiska länderna vara oöfverträffadt.

Konfektionsfirman Henr. Ahlberg, som sålunda nu fått en dess renommé värdig lokal, residerar emellertid här på sin gamla grund, ty firman hade sin förra lo­kal på samma plats; och det kan nämnas som ett egendomligt sammanträffande, att det är på dagen 40 år sedan firman dit inflyttade.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 juli 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Östra Hamngatan under ”Svenska veckan” år 1911. I fonden Arkaden samt ”Arkadpassagen”.