”Trafikchefen vid Uddevalla— Venersborg—Herrljunga järnväg har träffat öfverenskommelse med Bergslagernas järnvägar om insättande af extratåg å linien Herrljunga—Öxnered: dels lörda­gar och söndagar ett extratåg frän Herr­ljunga, dels hvarje dag ett tåg från Ve­nersborg till Öxnered.

Dessa tåg skola anlända i god tid för att lemna passagerare tillfälle att med­följa nedgående snälltåget från Öxnered till Göteborg.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 juli 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Samlingsportalen.se: Borås – Herrljunga Järnväg, BHJ lok 4.