1800-talets Göteborg

Uteliggande familj påträffad i Landalabergen

”Uteliggande i Landalabergen anträffades i går hustru Josefina Karlsson med sina två barn, det ena födt 1896 och det andra i år, i alldeles utblottade omständigheter och saknande bostad. Hon hade senast bott i huset n:r 29 Landala Långgata.

Den stackars qvinnan, öfvergifven af sin man Martin Karlsson, är född 1869 och tillhör Masthuggsförsamlingen. Hon och de båda barnen blefvo genast afförda till Gibraltar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 juli 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Landalabergen [åt sydväst].