”En samling döda fiskar, däribland gäddor af ett par kilos vikt, sågs i går flyta i vattnet i Östra hamnkanalen. Den döda fisken uppsamlades genom polisens försorg och oskadliggjor­des. Antagligen har fisken förgiftats af kloakvatten eller genom utsläppande i kanalen af någon syra eller dylikt från någon fabrik.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 augusti 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Östra hamnkanalen år 1912.