1800-talets Göteborg

Vinter-Tivoli

”Å Göteborgs Vinter-Tivoli uppträder från och med i morgon en Sudanes-karavan af 40 personer. Dessutom förevisas tre dresserade elefanter, “the three gracesw, hvilka lära vara något i sitt slag enastående. Två föreställningar gifvas dagligen, den ena kl. 4 e. m. och den andra kl, 1/2 8 e. m.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 september 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 4 september 1899.