1800-talets Göteborg

Skrädderiarbetaren Sandén skjuter skarpt

”Skrädderiarbetaren Sandén satt i söndags i sin bostad i hu­set n:r 7 Husargatan och skulle yisa en bekant huru man skall handskas med en revolver, som S. hade i handen.

Härunder brann ett skott af från det skarpladdade vapnet, och kulan gick öfver gården till ett midt emot liggande hus, hvarest den i en lägenhet därstädes krossade en fönsterruta, gick genom matsalen och hamnade i ett skåp. lyckligtvis utan att åstadkomma någon skada.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 september 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild över Husargatan norrut. Bilden tagen vid Skanstorget.