1800-talets Göteborg

Inlösen af Qvibergsnäs

”Drätselkammaren hemställer att stadsfullmäktige måtte besluta inlösa besiktningsrätten till landeriet Qvibergsnäs un­der nr 3 i 12 roten och eganderätten till därå uppförda byggnader till ett pris af 90,000 kr. samt att uppdraga ät drät­selkammaren att förskottera de för in­lösen erforderliga medlen och för detta ändamäl upptaga lån på kortare återbetalningstid än 2 år.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 september 1899)

Bilden i sidhuvudet här hämtad från Higab, läs mer om landeriet via denna länk.