”Med den qvinnliga stor- tjufven, 20-åriga Augusta Charlotta Berggren, som anhölls 4 dennes då hon innehade sex falska nycklar, hölls i lör­dags på e. m. förhör inför poliskamma­ren.

Den häktade unga flickan har sedan midten af sistl. juli, då hon lemnade sin anställning på ett serveringsställe, ej haft någon plats utan endast drifvit omkring och stulit. Inalles har hon föröfvat aderton stölder, hvaraf tre med inbrott, hvarvid klädespersedlar m. m. tillgripits för ett sammanlagdt värde af 286 kronor.

En del af tjufgodset anträffades i hennes tillfälliga bostad hos hustru Kristina Nylin, Postgatan nr 49, samt hos änkan Helena Hörlind, Sprängkullsgatan nr 31. Af godset hade hon dessutom pantsatt en del för 53 kr. 75 öre.

Enligt polisrapporten hafva följande målsegare anmält sig:

Skräddare Johannes Palraqvist, 24 Vestergatan, ogifta Josefina Enbom. 3 Skolgatan, renhållningsarbetaren Karl Olsson. 10 Bläsgatan. plåtslagare Hjalmar Magnusson. 6 Bläsgatan, änkefru Matilda Isberg. 32 Andra Långgatan, änkan Karolina Johansson, 24 i Majornas fjerde rote, kaféidkerskan Anna

Åkeson, 16 Stigbersgatan, ogifta Betty An­dersson, 27 Hamngatan, tvätterskan Hilma Lindskog, 33 Husargatan, hustru Amalia Björkman. 11 Husargatan, tapetseraren Karl Emil Björkman, 16 Skansgatan, tullvaktmästare Alberg, nr 1 Tredje Långgatan, soc­kerbagare Emil Rylander, 22 Stigbergsgatan, ogifta Torborg Lindblom, nr 1 Stigbergstor- get. åkaren Johan Aug. Jonsson, 2 Spannmålsgatan. ogifta Helena Nilsson. 28 Haga Nygata, arbetskarlen Johannes Karlson, 8 Sparfven, Lilla Gårda. samt tapetsören Aug. Leander Lilja, Lilla Gårda.

Den unga gråtande qvinnan erkände med låg röst allt hvad som lades henne till last samt återförpassades till cellfängelset. Målet remitterades till rådhusrätten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 september 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Husargatan.