1800-talets Göteborg

Carl IX:s stod i Göteborg?

”För att öfverlägga om resandet af en staty Öfver Göteborgs förste grundläggare sammanträdde i går afton å Valand några härför intresserade samhällsmed­lemmar. Därvid voro tvenne af professor John Börjesson utförda skizzer till en dy­lik staty utstälda.

Man beslöt att inom de närmaste dagarne inbjuda till ett möte för att ytterligare taga frågan i öfvervägande.

De af professor Börjesson utförda skizzerna, hvilka framställa konungen dels till häst och dels till fot, äro för all­mänheten utstälda i Konstföreningen å Valand från och med söndagen den 1 oktober.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 september 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Carl IX staty, Göteborg. Det skulle dock dröja några år efter mötet 1899 innan statyn var på plats.