”Utvidgningen af Lindholmens docka. Slutbesiktning af arbetena med förstoring af porten och förlängning af dockbassängen vid Lindholmens varf egde rum i går i närvaro af kronans ombud, kapten G. A. Ingelman, samt verkstadens ombud, ingeniör F. Blidberg.

Dockportens utvidgning från 17 till 18 meters bredd har bekostats af staten med 137,000 kr., hvari äfven inräknats kostnaden för dockbottnens beläggning med tuktad sten. Dockans förlängning af 17 meter och en del andra förbättringar ha bekostats af verkstaden. Arbetena, som pågått sedan juli månad förra året, ha utförts at byggmästare Sven Jehander från Stockholm.

Dockans dimensioner äro nu: längd 117 m., bredd 18 m. och djup vid tröskeln 5,95 m. Den torrpumpas medels 2:ne stora centrifugalpumpar på 41/2 à 5 timmar. Med undantag af kronans docka i Stockholm är denna docka den största i Skandinavien. Fartyg till 105 m. längd, 17,22 m. bredd och 5,64 m. djupgående kunna nu mottagas i docka.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto från pansarbåten Niords sjösättning med kungabesök på Lindholmens varv 1898 30/3.