“Söndagen före jul” bjöd efter sedvanligheten på en ganska liftig anblick under aftonens lopp. En mängd butiker yoro öppna och visade genom, både fönster och dörrar all sia herrlighet i den rikaste belysning. Stora menniskoskaror böljade fram, och särskildt å Östra Hamngatan och i Passagenvar trängseln stor. Men så visade sig också denna Göteborgs nyaste gatuled i den mest lysande och inbjudande skrud. Huru kommersen gick är ju inte så godt att säga, men någon större omsättning egde väl knappast rum.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 december 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Julhandel i Arkaden 1946.