”Brådt om vid järnvägarne är det förstås nu i juletid, när litet hvar som vistas borta från hem och vänner söker få fira julen bland sina käraste och när tusende julgåfvor skola sändas från den ena platsen till den andra.

Vid härvarande ilgodsexpedition har såväl vid ankommande som afgående afdelningen rörelsen under de senaste dagarne varit särdeles lifiig, ehuru den i är icke märkts så mycket som vanligt. Folk tyckes ha blifvit förståndigare och sänder sina julklappar i god tid, så att de verkligen hinna fram till glädjeaftonen.

I följd af den stora tillströmningen af resande och gods ha tågen dessa dagar varitritt mycket försenade. Så hitkom gårdagens kurirtåg omkring två timmar försenadt, och persontåget som skulle hitkomma 9,45 e. m. hitkom likaledes ungetär två timmar försenadt, delvis till följd af att maskinen gick sönder vid Sköfde, så att ny maskin måste eftersändas från Falköping. Nattåget som brukar hitkomma 7,10 f. m. anlände i dag först 10,24 f. m.t alltså öfver tre timmar försenadt. Afgången från Stockholm fördröjdes i öfver en timme på grund af den mängd ilgods som inlastades.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 december 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Samlingsportalen.se: Personalfoto från Stockholm C. Kontorsbiträden och notisbärare vid expeditionen för avgående ilgods. Övre raden ståendes från vänster ordningsföljd 1 – 7 samt nedre raden sittandes från vänster ordningsföljd 8- 12.