Snöfall och trafikhinder. Äfven i natt och i dag på f.m. har snö fallit under en temperatur af sju köldgrader och skarpt bitande ostlig vind.

Kristianiatåget hitkom i går afton 45 minuter försenadt och snälltåget från Stockholm 1 ½ timma försenadt. Det senare hindret lär dock berott på maskinskada, som gjorde att tåget först kl 9,40 i går afton kunde lemna Herrljunga.

Nästan alla hit ankomna tåg ha varit mer eller mindre försenade på grund af snöhinder. Idag telegraferas till oss: Af de i går afton hitkomna tågen var Göteborgståget som skulle anlänt hit kl 10,5 två timmar försenadt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 februari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Samlingsportalen.se: Lokomotiv år 1909.