”Förre poliskonstapeln Emil Ahlberg var i måndags inför polisdomstolen tilltalad för att han natten mellan 17 och 18 sisl. januari å Nils Ericsonsgatan med en käpp tilldelat en stufveriförman ett slag hvilket råkade vid venstra tinningen och där åstadkom ett starkt blödande sår samt svullnad omkring ögat.

Ahlberg, som härför afskedats ur poliscorpsen, var vid tillfallet berusad. Ahlberg påstod att han öfverfallits först af målsegaren och utdelat slaget i nödvärn men, då han ej kunde styrka detta, dömdes han att för misshandel böta 60 kr. samt ålades ersätta målaegaren 40 kr. för sveda och värk.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 februari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Nils Ericssonsgatan med S.J.:s verkstäder från Kruthusgatan. År 1921.