”Örgryte idrottssällskap hade i går anordnat en sällskapsafton å kafé Blå Bandet”, hvarvid föredrag hölls af sällskapets ordförande, hr Friberg, om “Den plastiska gymnnastiken“, beledsagadt af lefvande bilder. Föredraget fortsättes nästa sällskapsafton 14 mars. Vidare utfördes sång och musiknummer af sällskapets medlemmar. Högtidsdagen firas med bal och supé 14 mars.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 februari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ÖIS, fotbollsektionens lag någon gång runt 1900. Bilden tagen vid Balders Hage.