”Göteborgsångaren ”Diana“, kapten J. C. Fürst, hade en mycket svår och farlig resa på sin senaste tur från Kiel hit till Göteborg.

I förgår kl. half 2 e. m. åtgick ångaren med tull last från Kiel. Redan på aftonen då man kommit ut i Kattegat mötte svår ostsydostlig storm med snöyra och hög sjö. Allt gick emellertid lyckligt till dess ångaren i går morse kl. 3 passerade Fornæs. Orkan var då rådande och sjön gick mycket hög så att ångaren rullade och satte betydligt. Mellan kl. 4 och 5 gick storriggen sönder. Vanten om styrbord, bardun samt pikfallet sprungo, så att gaffeln föll ned.

Ångaren måste vända och lägga bi under det skadorna reparerades och seglen togos in. Under tiden hade de höga brottsjöarne slagit öfver ångaren och nästan ögonblickligen förvandlats till is. Till följd af isbildningen hade besättningen ett mycket svårt arbete vid riggens iordningsställande. och först efter en timme kunde ångaren åter stäfva norrut och fortsätta den af brutna resan.

Vid 6-tiden på morgonen var svenska landet i sikte. Ångaren var då nästan totalt nedisad. När fartyget var VSV om Tistlarne påträffades is som sträckte sig ända 5 à 6 eng. mil från land. Isen var frusen i ett enda stycke som dock buktade sig öfver den upprörda sjön.

Vid Vinga mötte Diana som hela tiden gynnats af sydlig ström, endast obetydligt med is, enär denna till följd af den ostliga vinden drifvit till sjös. Genom den af is brvtaren banade rännan gick ångaren upp till sin plats vid Tullhuset, dit den anlände vid 12-tiden.

Däcket, kommandobryggan och hytterna voro då öfverdragna af ett tjockt islager, och å fartygets yttersidor var isen ända till 3 å 4 tum tjock. Äfven riggen hade blifvit öfverisad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 februari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Isbrytare i Göteborgs hamn.