Förre handlanden Dahlberg sjelfmord. Enligt intyg af doktor Erland Wigardh förefinnes möjlighet att sjelfmordet begåtts under tillfällig sinnesförvirring. Dahlberg har lidit af en längre tids sjuklighet och af höggradig nervositet.

Under senaste tiden har han varit menniskoskygg, dyster och hypokondrisk, intygar en hans granne i huset nr 21 Stora Nygatan.

I Dahlbergs bostad ha anträffats bank­papper och obligationer till ett belopp af öfver 130,000 kronor. Hans enda arf- vinge är en gift syster, bosatt i Stockholm.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 februari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stora Nygatan 21 år 1939.