Väderleken. Det präktiga vintervädret tog ett hastigt och snöpligt slut. Regn och dimma ha de senaste två dagarne varit envist rådande, hvar igenom det utmärkta slädföret åtminstone på stadens gator förvandlats till en smutsig och besvärande modd. Ute på landet stå flerstädes hela åkerfält under vatten, liknande små insjöar.

Instälda idrottsöfningar. Skidtäflingarna som i går skulle egt rum . från Heden samt skridskofesten i lördags på „Nordens“ bana och fru Nadja Francks uppträdande i går måste på grund af tövädret och regnet inställas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 februari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Heden omkring år 1910.