”Förre tvångsarbetsfången Fritz Oskar Samuelson Sköld, boende nr 9 Paradisgatan, blet i går på e. m. införpassad till cellfängelset, för det han under två års tid föröfvat nesligt brott mot sin trettonåriga dotter Han hade hotat att slå ihjel dottern om hon yttrade något för modern eller de två bröderna, men i torsdags omtalade flickan för sin moder faderns hemska brott.

Fadern erkände gråtande allt hvad som lades honom till last utom det ofvan nämnda hotet mot dottern.

Företett läkareintyg om flickans tillstånd och hennes egen berättelse därom framställa brottet i en ännu hemskare dager.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 mars 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Paradisgatan 8 [fasad åt väster].