”Axel Eugen Napoleon Bergman, son till den sorgligt bekanta hustru Hildegard Bergman, blef i går på e. m. inmanad i häkte.

Bergman, född 1883 och kyrkoskrifven i Haga men nu boende å Lilla Gårda, erkände att han 23 sistl. september i Lorensbergs cirkus tillgripit 4 jackor, 4 par byxor, 4 mössor och en tröja (tillhöriga artisten Henri och värderade till 25 kr.);

att han natten till 8 januari i sällskap med de illa beryktade ynglingarne Erik Emanuel Johansson Fränberg och Ernst Valdemar Eriksson med binamnet ”Stöten” föröfvat inbrott i bolaget “Direkts” lokal, nr 25 Kungsgatan, för att dricka mjölk, hvarvid en låda uppbröts och ur densamma tillgrepos 29 kronor, samt

att han natten till 10 februari föröfvat inbrott i Hulda Lovisa Mejers butik, nr 6 & 8 Rosenlundsgatan, där rofvet utgjorde fem kronor och i fru Davida Hasselblads charkuteriaffär, nr 7 Vasagatan, där hans byte blef sju kronor.

Pengarne hade han användt till inköp af mat- och dryckesvaror samt af en revolver.

De ofvannämnde ökände poliskunderna Fränberg och Eriksson blefvo 28 sistl. februari häktade i Kristiania såsom skäligen misstänkta for att där hafva föröfvat flera inbrottsstölder.

Målet mot Bergman remitterades till rådhusrätten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 mars 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kolpråmar vid Pustervik, bilden tagen mot norr och Göta älv. I fonden skymtar Göteborgs stads elektricitetsverk år 1919.