”En häst, tillhörig egaren af Jakobsdal i Örgryte, råkade i går i sken å Kastellgatan. Ett af mjölkbuden, Josefina Johansson, föll ur den stjelpta vagnen och kom under densamma släpande med nedför Kastellgatan och tvärs öfver Skanstorget, där hästen fasttogs. Den skadade qvinnan, som fått högra benet afbrutet och erhållit andra svåra skador, fördes till Sahlgrenska sjukhuset. Det andra mjölkbudet, äfvenledes en flicka, lyckades hoppa ur vagnen i tid och undkomma oskadd. Äfven hästen blef något skadad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 april 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy mot Skansen kronan från Kastellgatan.