”Också ett trafikhinder. Anders Kristensson från Qvillebäcken ställde sig härom dagen sysslolös med händerna i byxfickorna, utan att akta de tillrop från gående och åkande personer i hvilkas väg han orubbligt stod. Till och med polisens tillsägelse att flytta sig till en lugnare plats respekterades ej af den ståndaktige. K. dömdes att böta 7 kronor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 april 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Polis vid Pustervik 1921.