”Pansarbåten ”Dristigheten” sjösättes, som i går nämndes, om lördag från stapelbädden på Lindholmens varf.

Sjöministern Dyrasen och civilministern v. Krusenstierna komma att närvara samt möjligen äfven statsminister Boström.

Kl. 1 e. m. afgår ångslup från ångslupsbron med statsråden och öfriga inbjudna till Lindholmen. Sjösättningen beräknas ega rum mellan kl. 2 och 3 e. m.

På grund af det myckna pågående arbetet och till följd däraf hopandet af en massa material på verkstadsområdet kan icke denna gång som förut allmänheten inbjudas att åse sjösättningen från plats inom verkstadens område, utan måste inbjudningen inskränkas till ett fåtal närmast intresserade.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 april 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Pansarbåten Dristigheten år 1900.