“Myrornas“ barnfest, denna årligen återkommande .högtidsafton för de små, egde i går rum å “Coldinuorden“ samt hade samlat en så talrik publik, som lokalen lämpligen kunde rymma.

Uppgången och den stora salen två trappor upp, där hufvudförhandlingarna för aftonen egde rum, voro festligt smyckade med granar.

“Balen“ öppnades vid sextiden med en mycket animerad långdans genom alla rummen, hvarefter ringdansen och åtskilliga lekar omvexlade, under det glädjen hos de små stod högt i tak.

Det rikhaltiga programmet upptog tombola, “tioörespaket“, fiskdamm, pepparkaksgumman, trollkarlen, spåqvinnan m. m.

Vid 8-tiden på qvallen serverades småttingarna i andra våningens stora sal smörgåsar och mjölk, hvarpa lekar åter vidtogo till kl. 10, då barnen troppade af. De äldre stannade qvar ännu några timmar.

Värdinnor för den i allo lyckade festen voro Lisen Levison, Th. Setterberg, Virginia Duff och Sigrid Uddenberg.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 april 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Myrornas barnfest. d. 12 April 1913.