”Varietéen å Lorensberg bjuder på ett roligt och omvexlande program, som hvarjo qväll drager en talrik publik. Den nya engelska sång- och dansartisten miss Violet Jesset synes slå lifligt an, och de öfrige artisterna bidraga hvar och en till att glädjen står högt i taket. “The Edisons Wargraph“ visar bland andra intressanta saker äfven bilder från kriget i Syd-Afrika.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 maj 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 7 maj 1900.