”Teckningen härovan föreställer ett av de äldsta husen på Allmänna Vägen ute i Majorna. Det är den ”Lefflerska” gården uppförd 1767. Även om huset i och för sig är intressant är det dock den fyrkantiga klockan på husgaveln som gjort huset välkänt i de västra stadsdelarna. Den har det fel som många klockor brukar ha, den går aldrig rätt.

Många personer som gått förbi huset och sett visarna på klockan stå på fem i sex mer än en gång i hall hast ökat steglängden för att hinna köpa något i affärerna före stängningsdags.” (Ur: GP 21 oktober 1961)

Bilden är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lefflerska huset [nr 5]; Kommendantshuset [nr 7], 1931.