Kanonbåten ”Skagul”, hvilken under sommarmånaderna skall tjenstgöra som bevakningsfartyg vid vestkusten, anlände hit i går och torde komma att qvarligga här till nästa fredag, då den afgår till Strömstad. Om onsdag går Skagul” en kortare tur utåt skärgården och återkommer hit följande dag. Befälhafvare är kapten E. G. D. Mæchel.

Vår nye “fiskeskyddare är en af våra första klass kanonbåtar, hvilka tillfördes svenska flottan i slutet af 1870-talet, då man trodde att kanonen för alltid vunnit herravälde öfver pansaret. Endast styrtornet är bepansradt med 45 mm. pansarplåt. Fartyget ligger emellertid ganska lågt på vattnet för att erbjuda så liten träffyta som möjligt. Bestyckningen utgöres af 1 27-cm. kanon, placerad i ett vridbart torn i fören, 1 12-cm. kanon akterut samt 2 57-mm. snabbskjutande kanoner och 2 kulsprutor.

Kanonbåten Skagul” byggdes 1878 och har följande dimensioner: längd i vattenlinien 52,3 m., bredd 7,8 m., djupgående 3,1 m. Deplacementet är 536 tons och maskinstyrkan 780 ind. hkr. Fartyget gör en fart af 13,1 knop.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum:

Fartyg: SKAGUL

Bredd över allt 8,05 meter

Längd över allt 53,64 meter

Rederi: Kungliga Flottan, Marinen

Byggår: 1878

Varv: Bergsunds MV

Konstruktör: Svenson, G. W.