”Ett hemskt fynd anträffades i går morse mellan kl. 9 och 10 i Vallgrafven midt för Stora teatern af arbetaren Johan Olsson, då han jemte ett par kamrater var sysselsatt med att ur kanalen upptaga djurkadaver. Det var nemligen liket af ett fullgånget flickebarn inlindadt i ett blodigt fruntimmers lintyg med spetsar om hals och armlinningar samt omslutet af ett vanligt grått omslagspapper. Liket syntes hafva legat i vattnet endast en kort tid.

Liket kommer att obduceras.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 juni 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Utsikt över Vallgraven, i bakgrunden Gamla Sahlgrenska sjukhuset.