”I dag på e.m. införpassades till cellfängelset för fjerde resan stöld straffade förre tvångs­arbetsfången Adolf Fredrik Pettersson, känd under binamnet “Trutig“, samt för första resan stöld straffade förre åkaredrängen Axel Emil Mattsson.

De anhöllos i förrgår af detektiva polisen, för det de rånat arbetskarlarne Karl Johan Persson och Axel Bernhard Andersson dels på deras fickur, värda 44 kronor, och dels på 70 kronor i kontanta pengar.

De häktade nekade fräckt för rånet. “Trutig“ särskildt är känd såsom en djerf och förslagen tjuf, en veritabel bofnatur, af samhällsfarlig art.

Rånet hade föröfvats natten till midsommardagen.

För vidare utredning uppsköts dagens förhör inför poliskammaren.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 juni 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Packhusplatsen, cellfängelset syns i bakgrunden. Foto från år 1902.