”I lördags afton kl. 9,15 anhöll direktören för Vestergötland— Göteborgs järnväg pr telefon till första polisdistriktets station om polishandräckning.

En person hade nemligen å nedgående tåget mellan stationerna Qvarnabo och Anten affyrat fyra skarpa revolverskott från vagnens platform, riktade mot vägkanten.

Med en vexelmaskin åkte polis genast uppåt linien och mötte tåget vid Gullbergsvass, där revolvermannen omhändertogs. Denne visade sig vara måleriarbetaren Sven Johanson Helmer härifrån staden, boende Bellmansgatan 5.

Den anhållne uppgaf att han på dagen rest upp till Sollebrunn för att helsa på några bekanta. Där hade han inmudigat åtskilliga våtvaror så att han blef något rusig. På nedresan gick han mellan ofvan- nämnda stationer ut på platformen. Plötsligt föll det honom in att han skulle affyra några revolverskott, som han påslår, utan någon som helst annan afsikt än att få skjuta för sitt nöjes skull och för att höja sin glada stämning. När skotten aflosats blef han genast aflordrad revolvern af den tillskyndande konduktören och lemnade den godvilligt. Sedan instängdes den skjutlystne och vakta­des till dess polisen hunnit möta tåget. Att de öfriga passagerarne blefvo förskräckta ar helt naturligt.

På polisstationen syntes Helmer mycket ledsen öfver det skedda. Efter en halt tim­ma blef han lösläppt igen. Järnvägens direktör lär komma att väcka åtal mot den okynnige revolvermannen.

Johansson har i dag uppvaktat järnvägens direktör, löjtnant Nyström, och anhållit om ursäkt för sitt beteende samt framhållit att han “endast velat salutera järnvägen”.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 juli 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Poststationen Anten i Östads kommun, Västra Götalands län inrättades 1900-01-01.