”Angående konungens besök på Särö. meddelas oss därifrån i dag:

Vid sextiden i går eftermiddag ångade Drott in till Särö med h. m:t konungen ombord, helsad af kunglig salut och flaggning.

En stor mängd folk hade samlats på klipporna vid stranden. Konungen besvarade från “Drotts” däck helsningarna.

Kl. 8 på aftonen gick en deputation bestående af grossh. H. Sternhagen, v. häradshöfding A. Carlander, grossh. C. E. Lindström, d:r A. Berghel och direktör H. L. Ygberg, ombord å Drott för att inbjuda konungen till lunch i dag samt till soiré i societetssalongen i af­ton.

Konungen mottog deputationen mycket hjertligt samt antog bjudningen. H. m:t var vid bästa vigör och god helsa.

I dag kl. half 2 går lunchen af stapeln i det gröna. Synnerligen smakfulla anordningar hafva vidtagits. Fyra med blommor dekorerade bord stä dukade. Vädret är det gynnsammaste.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 juli 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum:

Fartyg: DROTT

Bredd över allt 8,01 meter

Längd över allt 57,40 meter

Rederi: Kungliga Flottan, Marinen

Byggår: 1877

Varv: Bergsunds MV