”Den elg hvilken, s0m i gårdagens nummer omnämndes af pojkar jagats från Kärralund, framkom i utmatadt tillstånd till Kolltorp där djuret lade sig i närheten at’ boningshuset. Efter en qvarts timmes tid befanns elgen vara död. Enär man befarade mjeltbrand, eftersändes veterinär, som konstaterade att det stackars djurets pannben blifvit krossadt. Antagligen hade elgen under det han jagades fallit utför ett berg och slagit hufvudet mot stenarne.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 juli 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Elg. i Slottskogen d. 11 Okt 1913.