”I går söndag kl. 1/22—5 på morgonen nedbrunno i grund ladugårdsbyggnaderna och gamla manbyggnaden å handlanden Mattssons från Göteborg i Skår, Frölunda socken, belägen gård. En till gården hörande villa undgick förstörelsen på grund af att vinden låg ifrån densamma. Tre mindre svin och en kalf innebrändes. De öfriga kreaturen voro ute på bete och undgingo därför olyckan.

Anledningen till eldons uppkomst antages vara mordbrand, och misstankarna riktades mot en person, som vid flera tillfällen fällt hotfulla yttranden mot egaren. Personen i fråga hade kort före branden varit synlig vid olyckstillfället, men tyckes nu vara försvunnen från orten.

Den brunna gården var försäkrad i Frölunda och Askims socknars enskilda bolag.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 juli 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Greta, Elsa, Kerstin och Ingrid Eklund, Västra Frölunda 1927.