”Till poliskammaren har rapporterats, att då patrullerande konstapeln nr 156 Östlund i natt vid ½ 3-tiden passerade hörnet af
Olskroksgatan och Olskrokstorget, denne i en portgång fick syn på en misstänkt mansperson.

Då konstapeln närmade sig drog sig personen tillbaka ned åt järnvägen, men då konstapeln påskyndade sina steg vände sig personen om och af sköt, dock utan att träffa, ett par skott mot poliskonstapeln under utropet:

— Kom inte, det gäller lifvet! Konstapeln begaf sig skyndsamt till vakten för att få bistånd, och bofven styrde stegen mot Hultmans holme.

Nattvakten vid Statens kolupplag, som hört skotten, begaf sig i sällskap med en hund utom kolgården och uppmanade personen, som då passerade förbi, att göra halt. Bofven afskjuter då ett skott mot hunden, hvilket träffade i högra låret. Hunden blef härai skrämd, och bofven fortsätter sin väg nedåt Hultmans holme.

Ett fönster till en butik i huset nr 5 Olskrokstorget var bestruket med grönsåpa och påklistradt med papper, hvaraf framgår att ett inbrott varit planlagdt.

Till följd af det rådande mörkret kunde några säkra signalement ej iakttagas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 31 juli 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: startrevolver.